Oudercomite

Team

info@gbslatemoc.be

Matthieu Dardenne
Voorzitter
Vincent Méclot
Ondervoorzitter
Steve Heindryckx
Ondervoorzitter
Peter Van de Velde
Secretaris
Quinten De Corte
Penningmeester
Sofie Willems
Erika Van den Hauwe
Anne-Marie Markey
Diederik Vandendriessche
Sophie Hellebaut
Evelyne De Smet
Maarten Van Vooren
Els De Clercq
Christophe Garnier
Francis Steyaert
Tine Vandenbroucke
Saartje Hollemaert
Chloé Stefens
Heb je zelf interesse om deel uit te maken van het oudercomité?
Dat kan zeker!
Spreek gerust een lid van ons team aan of een personeelslid van GBS Latem/Twee Dreven.
Taken oudercomité


Deze zijn in essentie te herleiden tot 4 hoofdtaken:
1. Ontmoeten: Het OC organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten en beter kunnen leren kennen en ook de mogelijkheid hebben om de leerkrachten "anders" te leren kennen. Halloween, schatjes op de planken en het schoolfeest, … zijn hiervoor de uitgelezen momenten.

2. Ondersteunen: a) door de handen uit de mouwen te steken: koffie schenken op de eerste schooldag en tijdens het grootouderfeest, helpen op de kerstmarkt en bij het schoolfeest... en b) financieel: door geld in te zamelen waarmee de school in overleg met het OC zaken kan aankopen (fluohesjes, fietsjes, digitaal schoolbord,…) die ten goede komen aan alle leerlingen van de school en de sponsoring van buitenschoolse activiteiten, zoals sneeuw-, boerderij, bos- en zeeklas…

3. Communiceren en Informeren: ouders kunnen steeds terecht bij de leden van OC (zie lijst hierboven) indien zij wensen geïnformeerd te worden over schoolse aangelegenheden (niet over specifieke onderwijstaken). Ouders kunnen ook steeds bedenkingen of nieuwe inzichten overmaken aan/via het oudercomité.

4. Meedenken, Adviseren en Overleggen: een aantal leden van het oudercomité zetelen ook in de schoolraad. Op die manier kunnen die leden ook advies geven - op eigen initiatief of indien hen hierom gevraagd wordt - omtrent thema's die het dagelijks leven op de school aanbelangen zoals de algemene organisatie en werking van de school, bepaalde infrastructuurwerken, opstellen schoolreglement, ...

Uitnodiging
Verslagen
Reglement
Dankjewel oudercomité!