Oudercomite

Team
Michel Dutordoir
Sophie Hellebaut
Ondervoorzitter
Charlotte Lecluyse
Secretaris
Tessa Van Bouchaute
Penningmeester
Jan Hollemaert
Materiaalmeester
Stephanie Devos
Katja Retsin
Jantina De Vylder
Benjamin Bracke
Werner De Keyzer
Peter Van de Velde
Simon van Hooland
Stijn Hanssens
Christophe Garnier
Voorzitter
Erika Van den Hauwe
Anne Duijsens
Siska Rondelez
Natasja Ruiter
Steve Heindryckx
Dominique Van Den Putte
Saartje Hollemaert
Evelyne Desmet
Petra Debusscher
Filip Christiaens
Matthieu Dardenne
Ondervoorzitter
Katrien Potums
Véronique Vanlaere
Heb je zelf interesse om deel uit te maken van het oudercomité?
Contacteer dan zeker de voorzitter, Michel Dutordoir, door een mailtje te sturen naar : latem.oc@gmail.com
Taken oudercomité


Deze zijn in essentie te herleiden tot 4 hoofdtaken:
1. Ontmoeten: Het OC organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten en beter kunnen leren kennen en ook de mogelijkheid hebben om de leerkrachten "anders" te leren kennen. Halloween, schatjes op de planken en het schoolfeest, … zijn hiervoor de uitgelezen momenten.

2. Ondersteunen: a) door de handen uit de mouwen te steken: koffie schenken op de eerste schooldag en tijdens het grootouderfeest, helpen op de kerstmarkt en bij het schoolfeest... en b) financieel: door geld in te zamelen waarmee de school in overleg met het OC zaken kan aankopen (fluohesjes, fietsjes, digitaal schoolbord,…) die ten goede komen aan alle leerlingen van de school en de sponsoring van buitenschoolse activiteiten, zoals sneeuw-, boerderij, bos- en zeeklas…

3. Communiceren en Informeren: ouders kunnen steeds terecht bij de leden van OC (zie lijst hierboven) indien zij wensen geïnformeerd te worden over schoolse aangelegenheden (niet over specifieke onderwijstaken). Ouders kunnen ook steeds bedenkingen of nieuwe inzichten overmaken aan/via het oudercomité.

4. Meedenken, Adviseren en Overleggen: een aantal leden van het oudercomité zetelen ook in de schoolraad. Op die manier kunnen die leden ook advies geven - op eigen initiatief of indien hen hierom gevraagd wordt - omtrent thema's die het dagelijks leven op de school aanbelangen zoals de algemene organisatie en werking van de school, bepaalde infrastructuurwerken, opstellen schoolreglement, ...

Uitnodiging vergadering
De vergaderingen vatten telkens aan om 20u30.
Verslagen 2019-2020
Verslagen 2018 - 2019
Verslagen 2017-2018
Verslagen 2016 - 2017
Verslagen 2015 - 2016
Verslagen 2014 - 2015
Brieven
Reglement
Dankjewel oudercomité!
De Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van een bij.

Kinderen kunnen de robot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B te komen moeten de kinderen de Bee-Bot van tevoren de juiste commando’s geven.
In verschillende opdrachten laten leerlingen de bijtjes een parcours op variërende matten afleggen.

Ongeacht voor welke lesjes de Bee-Bot wordt ingezet, de uitdaging voor de leerling is steeds om vooruit te denken. De complexiteit wordt bepaald door het niveau van de opdracht.

Door de eenvoudige bediening is de Bee-Bot vanaf jonge leeftijd goed inzetbaar. Opdrachten kunnen naar complexiteit opgebouwd worden. 

Opdrachten met de Bee-Bot dragen bij aan een oefening in logisch denken en probleemoplossende vaardigheden.

De leerlingen maken een plan, testen en evalueren en wijzigen het programma als dat nodig is. Strategieën die vooral door kinderen gebruikt worden zijn tijd nemen om na te denken en een probleem doelmatig aanpakken.